ตามรอย “ท่านอ้น” ทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบกรุง


หลังจากที่ ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 0 เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ สิงหาคม ก็ได้เดินสายไปทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดดังในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละวัดเรียกว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละวัดที่ท่านอ้นไปมาแล้วนั้น มีดังนี้

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก อยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย มีสิ่งสำคัญคู่วัดคือ พระพุทธสิหังคปฏิมากร

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดอรุณฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณฯ สถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ เมื่อปี พ.ศ. เพื่อเป็นศูนย์กลางของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทย ที่นิยมมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวิหาร สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. – ในสมัยรัชกาลที่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสวยงาม และวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ เช่น พระพุทธชินสีห์ พระพุทธสุวรรณเขต พระพุทธศรีศาสดา และพระประธานในพระอุโบสถ

วัดหงส์รัตนาราม

วัดหงส์รัตนาราม วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่เลขที่ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. โดยเศรษฐีชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านกุฎีจีน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงาม และวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดคอกกระบือ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และพระเจดีย์ทรงเรือสำเภา